بله هزینه تحصیل در رشته‌های علوم پزشکی نسبت به دیگر رشته‌های تحصیلی هزینه بیشتری دارد.